Organ wyznaczający kierunki działań oddziału. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.