Walne zabranie oddziału

W piątek 20 maja odbyło się zebranie walne, podczas którego niemal jednogłośnie funkcję prezesa oddziału przyznaliśmy Nikodemowi Polakowi, który sprawował ją dotychczasowo. Zorganizowanie, profesjonalizm, a także chęć pomocy były powodem jego bezkonkurencyjnego zwycięstwa.

Nikodem ogłosił skład zarządu, który pozostaje również niezmienny.

13247801_986506014730825_4325923952830474492_o

Skład od lewej: skarbnik Robert Piotrowski, wiceprezes Michał Dworski, sekretarz Michał Kopański, prezes Nikodem Polak.

Wybraliśmy również Okręgową Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzą: Andżelika Banach, Rafał Prost oraz Kacper Sakowicz.

Optymistyczny nastrój towarzyszył nam przy wręczeniu nagrody Skrzydeł Lubelskiego KoLibra naszemu wiceprezesowi Michałowi Dworskiemu. Michał działa z nami już trzeci rok, a przez te lata wytrwale zbierał materiały i pisał swoją autorską książkę Leć, KoLibrze leć! poświęconą historii naszego stowarzyszenia. Krótki opis jego całokształtu twórczości możemy znaleźć na okładce jego  książki:
” […] W roku 2011 założył bydgoski oddział Stowarzyszenia KoLiber, będąc przed dwie kadencje jego pierwszym prezesem.
Od 2013 roku członek zarządu lubelskiego KoLibra – aktualnie jego wiceprezes.
Był jednym z głównych inicjatorów powołania, w roku 2013, Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, gdzie obecnie pełni funkcję prezesa.
Ponadto na niwie uczelnianej od 2013 roku członek Akademickiego Związku Sportowego. Radny Rady Studentów KUL [2014-2015] oraz od 2014 roku członek zarządu Koła Naukowego Historyków Studentów KUL.
Od 2015 członek zespołu ds. polityki historycznej przy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.”
Michale, jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!

 

12308519_10153888707345530_392750522185927755_n