W minioną niedzielę przypomnieliśmy mieszkańcom Lublina postać jednego z największych polskich bohaterów – Witolda Pileckiego

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom honorowego komitetu poparcia:

Głos Bohatera
Fundacja Scytia
Klub Republikański
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS
Związek Armii Krajowej
Klub Jagielloński
Obóz Narodowo-Radykalny
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Młodzież Wszechpolska
Korporacja Concordia
Studenci dla Rzeczypospolitej
Klub Inteligencji Katolickiej
Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

Organizatorami marszu było Stowarzyszenie KoLiber oraz Korporacja Akademicka Astrea Lublinensis
Dziękujemy również koordynatorowi marszu Michałowi Dworskiemu

Zapraszamy na fotorelację na profilu Marcina Budzyńskiego
oraz na relację z marszu na portalach:
Radio Lublin
lublin112
TVP3 Lublin
YouTube

Do zobaczenia na marszu za rok!